Voľné miesta

1Miesto práce Bratislava
Náplň práce
Koordinácia upratovacích a čistiacich prác, vrátane dodávok spotrebnej hygieny a čistiacich prípravkov
  • - príprava pravidelných reportov
  • V spolupráci s klientom aktívne implementovanie a riadenie interných procesov a smerníc v oblastiach:
  • - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana
  • - Ochrana životného prostredia
  • - Archivácia a skartácia dokumentov
  • Zastupovanie klienta pri komunikácia s majiteľom priestorov (správou budovy) vrátane riešenia problémov súvisiacich s funkčnosťou prenajímaných priestorov. Personálny manažment on-site tímu spolupracovníkov (recepcia, IT support, Admin Support)