O nás

Clean-Service SK je poskytovateľom služieb v oblasti správy a údržby nehnuteľností a zariadení vo väčšej oblasti Bratislavy. Založená v roku 1992

Vyhlásenie
S našimi službami vytvárame individuálne a užívateľsky orientované riešenia.Hlavnými oblasťami upratovacích a servisných služieb sa zameriavame na úlohy správy a udržiavania nehnuteľností,objektov a zariadení. Usilujeme sa o optimalizáciu nákladov a kvality prostredníctvom úspornych, flexibilných obchodných pobočiek a miestnej prítomnosti.

Pri plnení našich úloh spoliehame na vysoko vyškolený personál, modernú infraštruktúru, inovatívne koncepty a profesionálny servis, aby sme mohli v plnej miere splniť naše sľuby týkajúce sa objednávok.